//องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้ โทรศัพท์ 077-953-121 และ 077-953-122 (ระบบอัตโนมัติ) ส่งโทรสาร กด 19 // ระวัง !! โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักมีการระบาดช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง กรณีที่มีสมองอักเสบร่วมด้วย มักเกิดจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้
 

real time statistics

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26/04/2561
 

 

   
โครงการหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี2558
กิจกรรมบัญฑิตน้อยประจำปี 2558
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดเทพนิมิตวนาราม หมู่ที่ 9

โครงการอนุรักษ์ประเพณี วันสารทเดือนสิบ ระหว่างวันที่14-23

กันยายน 2557 ณ วัดแสงอรุณศรัทธราราม หมู่ที่ 6

โครงการมหกรรมกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ 5-6 กรกฎาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

ณ สำนักสงฆ์เทพนิมิตรวนาราม (หนองหวายน้ำ) หมู่ที่ 9

"เส้นทางฝัน สู่บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555
ประมวลภาพการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
ณ สนามโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
อบต.บ้านทำเนียบึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุหวายน้ำ ของ อบต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 8 ธันวาคม 2554

การแข่งขันทักษะวิชาการ "วชิรวิชาการ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2554
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2554
ณโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Copyright © by Subdistrict Administrative Organization Bantumneab.