Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

//องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้ โทรศัพท์ 077-953-121 และ 077-953-122 (ระบบอัตโนมัติ) ส่งโทรสาร กด 19 // ระวัง !! โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักมีการระบาดช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง กรณีที่มีสมองอักเสบร่วมด้วย มักเกิดจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้
 

real time statistics

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10/07/2557
 

 

 
การแข่งขันกรีฑานักเรียนตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

ร่วมกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 5 ธันวามหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม

ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดเทพนิมิตรวนาราม (หนองหวายน้ำ)หมู่ที่ 9
อบต.บ้านทำเนียบร่วมสืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ประจำปี 2588 ณ สะพานนริศ ริมแม่น้ำตาปี
อบต.บ้านทำเนียบร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศาลาประชาคม อำเภอคีรีรัฐนิคม
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับองค์กาบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบบ้านกาชาดแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลบ้านทำเนียบ
อบต.บ้านทำเนียบร่วมวางพานพุ่มถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ ณ อำเภอ
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน อำเภอคีรีรัฐนิคม ณ สนามกีฬากลางอำเภอคีรีรัฐนิคม
การแข่งขันกรีฑานักเรียนตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปี พ.ศ.2558 ณ สนามโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
โคงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ซอยพันไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทำเนียบ วันที่ 22 พ.ค. 2558
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุราษฎร์ธานีคัพ ครังที่2 ณ สนามโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค. 2558
งานประจำปีสำนักสงฆ์ถ้ำเบื้องแบบ
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านยาเสพติด

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมถวายพระพร

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม

โครงการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการPEAประชาชนร่วมใจลดไฟฟ้าดับ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราช ณ ศาลาประชาคม อำเภอคีรีรัฐนิคม
กิจกรรม อปพร. สามัคคีคัพอำเภอคีรีรัฐนิคม
ร่วมกิจกรรมงานชักพระและทอดผ้าป่า ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ณ ศาลาประชาคม อำเภอคีรีรัฐนิคม

การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ณ สนามกีฬากลาง อำเภอคีรีรัฐนิคม

ชมรมคนรักในหลวงจัดพิธีถวายพระพรและมอบเสื้อชมรม

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปรองดองสมานฉันท์

เพื่อการปฏิรูปตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธาน

ระหว่างวันที่  24 - 30 มิถุนายน  2557
ณ ศาลาประชุม  9  หมู่บ้าน

โครงการร่วมคืนความสุขให้และรอยยิ้มให้ประชาชนเมืองคนดี
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลรักษาป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้าประชาชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณศาลาประชาคม อำเภอคึีรีรัฐนิคม
พิธีฉลองพระประธานวัดแสงอรุณศรัทธราราม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2556
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.)
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์”
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
ฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ตำบลบ้านทำเนียบ
   
ประมวลภาพ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ณ โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555
   
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านทำเนียบ
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลบ้านทำเนียบ เฉลิมพระเกีรติฯ
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สำนักสงฆ์บ้านน้ำราด หมู่ที่ 4
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สำนักสงฆ์หนองหวายน้ำ หมู่ที่ 9
บ้านควนธรรมร่วมกับ สกย.คีรีรัฐนิคมศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง และบ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ สนามหลังที่ทำการ อบต. เพื่อเปิดโอากาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม และฝึกความกล้าในการแสดงออกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ดังคำขวัญที่ว่า รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
โครงการเสวนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ตำบลบ้านทำเนียบประจำเดือนทุกหมู่บ้าน (ดำเนินก
ารแล้ว หมู่ที่ 1-9)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง จังหวัดกาญจนบุรี และ ทดสอบจิตใจความกล้าหาญมีการ ฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต ณ ค่ายสุรสีห์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ รับมอบโล่ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ และได้รับคัดเลือก เป็นศูนย์การเรียนรู้ กองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2555 ณ โรงแรมไดมอน พลาซ่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555
โครงการ อบรมพัฒนาความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 สำหรับพนักงานท้องถิ่นและตัวแทนภาคประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำราด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
หมู่ที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ นำพนักงานเข้าร่วมงาน วางศิลาฤกษ์อุโบสถ
ณ วัดแสงอรุณศรัธทราราม หมู่ที่ 6 โดยมีเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส เมื่อวันที่28 สิงหาคม 2555
โครงการแข่งขันฟุตซอล บ้านกลางใหม่ ครั้งที่ 1 ณ สนามโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ วันที่ 25-26 สิงหาคม 2555
โครงการ การแข่งขันกรีฑานักเรียน อำเภอคีรีรั้ฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอคีรีรัฐนิคม

โครงการ การแข่งขันกรีฑานักเรีัยน ตำบลบ้านทำเนียบ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555

ณ สนามโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนีย

โครงการจัดการความรู้ในการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2555

ณ สกย.บ้านน้ำผุด และ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านด่าน อ.เมือง จ.ตรัง

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ได้ดำเนืนโครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา ณ สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรม หมู่ที่ 1 วันที่ 29 พฤษาคม 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ตำบลบ้านทำเนียบ และได้มีการศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 23 -25 พฤษภาคม 2555

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วงดนตรีลูกทุ่งรายการชิงช้าสวรรค์ เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ สนามโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ ระหว่างวันที่ 4 - 14 พฤษภาคม2555
โครงการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2555
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ
วันที่ 12 เมษายน 2555
มหกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555
สนามกีฬากลางอำเภอคีรีรัฐนิคม
วันที่ 18 มีนาคม 2555
ท่านธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
เพื่อติดตามและมอบนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
พิธีมอบบ้าน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา"
ณ บ้านนางเอียด จะรา บ้านเลขที่ 9849 หมู่ที่ 9
ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
นายสุรเดช ปานเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"5 ธันวามหาราช" ประจำปี 2554 ณ สนามที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ โดยนายกสุรเดช ปานเดช
จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้านทำเนียบ
เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2554
ณ โรงเรียนมหาราชแสงอรุณ และโรงเรียนมัธยมบ้าน
โครงการเสวนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ประจำปี 2554
นายกสุรเดช ปานเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
ร่วมงานการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554
ณ สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนาราม (หนองหวายน้ำ)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
นายกสุรเดช ปานเดช รับโล่เกียรติยศโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ดีเด่น
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
โดยรับมอบจากนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554
นายกสุรเดช ปานเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2554
ณ ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ โดยนายกสุรเดช ปานเดช
ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2554
ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบโดยนายกสุรเดช ปานเดช
ร่วมสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ณ วัดแสงอรุณศรัทธาราม
หมู่ 6 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 21 - 30 กันยายน 2554
นายสุรเดช ปานเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
รับโล่กองทุนดีเด่นด้านบริหารจัดการนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
ในงานมหกรรม "ตลาดนัดสุขภาพ" 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
และการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2554
ณ โรงแรมไดมอน พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554
การแข่งขันกรีฑา นักเรียน และประชาชน
ตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปี 2554
ณ สนามโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 254
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้
แก่เยาวชนและประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านควนธรรม
เมื่อวันที่ 13กรกฎาคม 2554
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้
แก่เยาวชนและประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านน้ำราด
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไมพร้อมในวัยรุ่น
ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน
เปิดศูนย์ฯ บ้านคีรีวงค์ หมู่ที่ 1ตำบลบ้านทำเนียบ
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2555-2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำ
โครงการจัดหางานทำนำชุมชน
เข้มแข็งและวันนัดพบแรงงานย่อย
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 25
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2554
อบต. บ้านทำเนียบ
ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2554
ณ สนามโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
 

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ เข้าร่วมประกวด
วงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทาง
อสมท. ช่อง 9 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 54


อบต.บ้านทำเนียบ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 54 ณ อบต.บ้านทำเนียบ

 

นายประเวศ ไทยประยูร นายอำเภอคีรีรัฐนิคม
ร่วมเป็นประธานในโครงการสนับสนุนพันธ์ไม้
แก่ธนาคารต้นไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทำเนียบ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ สำนัก
สงฆ์เทพนิมิตวนาราม หมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
ร่วมกับกรรมการหมู่ที่ 9 บ้านเคี่ยมงาม
จัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 2553 ขึ้นในวันอาทิตย์
ที่ 21 พฤศจิกายน 2553
ณ สำนักสงฆ์เทพนิมิตวนาราม
(หนองหวายน้ำ) ม.9


นายสุรเดช ปานเดช นายก อบต.บ้านทำเนียบ
ร่วมเป็นประธานในพิธีงานวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2553 ณ โรงเรียนบ้านน้ำราด
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553

โครงการเส้นทางฝัน สู่บัณฑิตน้อย
ประจำปี 2552จัดขึ้นวันที่ 19 มีนาคม 2553ณโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทำเนียบ เข้าร่วมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานวันพ่อ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
ณ ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม

ประชาชนชาวตำบลบ้านทำเนียบ
เข้าร่วมโครงการกีฬาฟุตบอล 7 คน
ต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปี 2553
จัดขึ้นระหว่างวันที่27 เมษายน -
8 พฤษภาคม 2553 ณ สนามโรงเรียน
มัธยมบ้านทำเนียบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
เข้าร่วม งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า
ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2553
ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จ.สฎ

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Copyright © by Subdistrict Administrative Organization Bantumneab.