Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

//องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้ โทรศัพท์ 077-953-121 และ 077-953-122 (ระบบอัตโนมัติ) ส่งโทรสาร กด 19 // ระวัง !! โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักมีการระบาดช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง กรณีที่มีสมองอักเสบร่วมด้วย มักเกิดจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้
 

real time statistics

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10/07/2557
 

 

 
 
ลักษณะทั่วไป  

ถ้ำวังบาดาลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ ม.7 บ้านคลองขนาน ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างไปจากสถานที่อื่น ๆ
มีทั้งหินงอก หินย้อย ที่สวยงามแปลกตา และมี
อ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เป็นต้น

 
     
  ถ้ำวังบาดาลประกอบด้วยถ้ำทั้งหมด จำนวน 2 ถ้ำ
ถ้ำแรกมีบันได้ขึ้นจำนวน 189 ขั้น สำหรับนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการเข้าไปชมภายในถ้ำ พื้นที่ภายในถ้ำยังคง
ความเป็นธรรมชาติอยู่มาก พื้นที่ถ้ำมีลักษณะคล้าย
ลำตัวพญานาค พบอยู่ทั่วไปทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
พบหินลักษณะแปลกตาคล้ายไข่พญานาคมีรูปร่าง
แตกต่างกัน หินงอก หินย้อย มีลักษณะคล้ายรูป
ไดโนเสาร์ โครงกระดูกมนุษย์ฺ ซึ่งปัจจุบันได้กลาย
เป็นหิน อ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลออกมาจากด้านบน
ของถ้ำ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าสามารถรักษาโรคให้หาย
ขาดได้ หากได้ล้างหน้า หรือดื่ม จะเป็นสิริมงคลแก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน ภายในถ้ำมีไฟฟ้า
ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายในถ้ำอย่าง
ชัดเจน
 
     
 
     
่สวนถ้ำที่สองอยู่ลึกเข้าไปทางด้านหลังเขา
เส้นทางการเดินทางลำบากเนื่องจากพื้นที่ยังคงรกร้าง
ไม่มีบันไดทางขึ้นอาจเกิดอันตรายได้ ภายในถ้ำนี้
ประกอบด้วยหินงอก หินย้อย ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ
มีพระพุทธรูปทองคำซึ่งฝังอยู่ในถ้ำ เมื่อพิจารณา
ลักษณะโดยภาพรวมนับว่ามีความสวยงามกว่าถ้ำแรกมาก
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Copyright © by Subdistrict Administrative Organization Bantumneab.