//องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้ โทรศัพท์ 077-953-121 และ 077-953-122 (ระบบอัตโนมัติ) ส่งโทรสาร กด 19 // ระวัง !! โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักมีการระบาดช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง กรณีที่มีสมองอักเสบร่วมด้วย มักเกิดจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้
 

real time statistics

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6/1/60
 

 

ด้านสาธารณสุข

บริการด้านการจัดเก็บขยะในพื้นที่ของตำบลบ้าทำเนียบ

  • หมู่ที่ 1
  • หมู่ที่ 3
  • หมู่ที่ 5
  • หมู่ที่ 7
  • หมู่ที่ 8
เพื่อลดปริมาณขยะในตำบลตามหมู่บ้าน จึงออกให้บริการ
จัดเก็บขยะตามช่วงเวลาที่กำหนดขึ้น ค่าบริการในการ
จัดเก็บขยะตามบ้านเรือนหลังคาละ 20 บาท
จัดเก็บขยะตามร้านค้าหลังคาละ 30 บาท


บริการประปาน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 โดยคิดค่าบริการลูกบากศ์เมตรละ 5 บาท
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพเพื่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์

โดยการขึ้นทะเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนีียบ
ทางสำนักงานจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนได้รับทราบข่าวการรับเงิน
เบี้ยยังชีพวิธีจ่ายเงินสด และโอนเข้าบัญชี แล้วแต่ผู้รับเบี้ยประสงค์จะรับวิธีใด
เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ
อาทิเช่นการเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองเบาหวานผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ให้กับประชาชนตำบลบ้านทำเนียบ
  

 
 
 
 
 

 

 

 

Copyright © by Subdistrict Administrative Organization Bantumneab.