Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทุกชีวีสุขภาพดี มีพลานามัย ห่างไกลโรค

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้ โทรศัพท์ 077-953-121 และ 077-953 -122 (ระบบอัตโนมัติ) ส่งโทรสาร กด 19

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปี พ.ศ 2554 ได้รับโล่จากกระทรวงสาธารณสุข ในถานะ เป็นกองทุนดีเด่น ด้านบริหารจัดการนวัตกรรมสุขภาพชุมชน    
ปี พ.ศ. 2555 ได้รับการคัดเลือกเป็น ศูนย์การเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
ปี พ.ศ 2556

นำเสนอผลงานวิชาการด้านการฟื้นฟูสุขภาพและการจัดการโรคเรื้อรัง โครงการสนองน้ำพระราชฤทัยในหลวงทรงห่วงใยประชาชนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรัง

   
ปี พ.ศ 2556 ได้รับรางวัลนิทรรศการดีเด่นระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
ปี พ.ศ 2558 ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในถานะ ผู้นำเสนอบทความ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในดะรับท้องถิ่นหรือพิ้นที่ เวทีมหกรรมสานพลังเคลือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพภาคใต้ตอนบน "สุขภาพดีเริ่มที่พลเมือง"    

 

โครงการ/กิจกรรมเด่น

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านทำเนียบ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสุขภาพ และได้รับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556

ท่านสามารถดูกิจกรรมอื่น ๆที่ผ่านมาโดยคลิ๊กที่นี่

© 2013  งานวิชาการและประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ